اتفاقية الطيران المدني مع لبنان p.2

FO 1016/140 الثالث عشر من مايو 1951 إلى السابع والعشرين من ديسمبر 1951
To: 
The Political Agency,

Kuwait.

C.A.R.

WITH THE COMPLIMENTS

OF

Chancery

Reference Beirut Despatch No. 91 to
Foreign Office of the 21st August,
1951.

BRITISH LEGATION,

BEIRUT.
3rd September, 1951.