قطر: اتفاقية الطيران p.1

FO 1016/70 السادس من ديسمبر 1950-السابع والعشرون من ديسمبر 1951
CONFIDENTIAL

FILE NO 13/4

THE POLITICAL AGENCY.

BAHRAIN,

PATAR AIR AGREEMENT

Next year's File No 1.3/4 q.1952